logo-Regional-Jet-Center-RJC-kleur copy
Onderdeel van:

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat de privacy bepalingen voor de Regional Jet Center website en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat Regional Jet Center zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie – welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website – aan derden ter beschikking stelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven.

IP adressen/ Cookies

De webserver van Regional Jet Center verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Regional Jet Center website wordt dit cookie aangemaakt en geraadpleegd.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Wellicht ten overvloede, deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet leiden tot vaststelling van uw identiteit.

Links

Deze Regional Jet Center website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Regional Jet Center draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dus géén betrekking op andere websites en/of bronnen. Wij raden u aan de privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u enige persoonsgegevens verstrekt.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Ten slotte zullen wij de via deze site verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als Regional Jet Center besluit persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van wat in de privacy verklaring bepaald is, dan zal Regional Jet Center de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact op met Regional Jet Center.