logo-Regional-Jet-Center-RJC-kleur copy
Onderdeel van:
Motoren

Motoren en
APU's

Het Regional Jet Center zorgt dat de motoren en APU’s van uw vliegtuigen ‘gezond’ zijn, en dat ook blijven. Hoe? Met oog voor detail, kennis van zaken, vakmanschap en met de modernste gereedschappen.

Het Regional Jet Center heeft alles in huis voor line maintenance repairs en modificaties aan Embraer en Boeing 737 motoren. Met onze EASA- en Dual Release-certificering zijn we bevoegd om motoren serviceable te verklaren, en bovendien leveren we full line maintenance. U kunt altijd contact opnemen met het Regional Jet Center voor troubleshooting. Wij zoeken uit wat het probleem is, en vinden direct een oplossing.

APU

Het Regional Jet Center voert met veel vakkennis APU-controles en -inspecties voor u uit. Indien gewenst kan het RJC de noodzakelijke reparaties direct voor u uitvoeren, modificaties doorvoeren of de APU verwisselen.

Borescope

Met behulp van een borescope inspecteert het Regional Jet Center de binnenkant van een motor of APU tot in detail om de gezondheid ervan vast te stellen. Wat we zien, leggen we vast in foto’s en video’s. Onze hypermoderne borescopes kunnen de binnenkant van de motor of APU ook in 3D-beelden tonen. Meer weten over 3D Borescope-inspecties? Bezoek Regional Jet Center’s INNOVATIE-pagina.

Uitgebreide rapportage

Het Regional Jet Center vindt het belangrijk dat u alle informatie over de staat van de motor of APU bij de hand heeft. Daarom worden de analyse en conditie uitgebreid aan u gerapporteerd. Naast het standaard rapport is het mogelijk om de volledige videoborescope-verslaglegging op te vragen, of zelfs de 3D-beelden te ontvangen voor een volledig beeld.

End of lease-checks

Wanneer u gebruikmaakt van een lease-motor, kan het Regional Jet Center voor en na de lease een controle uitvoeren om de staat van de lease-motor vast te stellen. De bevindingen worden vastgelegd in rapporten die zowel aan de u als de lessor worden verstrekt. Is de conditie van de motor verslechterd in de leaseperiode? Dan kunt u bij het Regional Jet Center terecht voor het uitvoeren van de benodigde reparaties.